ĐIỆN MẶT TRỜI Giảm lượng điện ban ngày giá cao, giảm chi phí làm mát tòa nhà. Nâng cao hình ảnh hiện đại cho người dùng và công trình. Đầu tư một lần cho nguồn điện sạch hơn 30 năm. BẢNG GIÁ ĐIỆN MẶT TRỜI 2019 www.vuphong.vn